Kredyty frankowe

Zakres usług
  1. bezpłatna analiza umów powiązanych z walutą CHF – pod kątem unieważnienia kredytu frankowego
  2. przedstawienie symulacji skutków unieważnienia kredytu frankowego
  3. przygotowanie pozwu o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego oraz zwrot nadpłaconych pieniędzy
  4. reprezentacja Klientów w postępowaniu sądowym w sprawach frankowych, w tym przygotowanie do przesłuchania przed sądem
  5. wstrzymanie spłaty raty kredytu frankowego na czas trwania procesu
  6. przeprowadzenie rozliczenia z bankiem po prawomocnym wyroku stwierdzającym nieważność kredytu frankowego
  7. wykreślenie hipoteki po prawomocnym wyroku stwierdzającym nieważność kredytu frankowego
  8. ochrona przed roszczeniami banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału lub waloryzację kwoty kredytu

Kredyty frankowe - pomoc prawna dla frankowiczów. Kancelaria frankowa w Poznaniu

Doświadczony zespół Kancelarii prowadzi sprawy o unieważnienie kredytów frankowych od kilku lat. Możemy pochwalić się 100% skutecznością w sprawach frankowych – wszystkie dotychczas prowadzone sprawy zakończyły się sukcesem, tj. stwierdzeniem nieważności kredytu frankowego oraz zwrotem nadpłaconych pieniędzy.  

Kancelaria pomaga frankowiczom na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Szczecina oraz Warszawy. Sprawy prowadzone są przez Kancelarię pod kątem unieważnienia kredytu frankowego i zwrotu nadpłaconych pieniędzy, a także w formie roszczenia ewentualnego czyli tzw. „odfrankowienia” kredytu.

Bezpłatna analiza umowy kredytu frankowego – symulacja skutków unieważnienia kredytu frankowego

Kancelaria oferuje bezpłatną analizę umowy kredytu frankowego (kredytów indeksowanych oraz denominowanych) pod kątem możliwości unieważnienia kredytu frankowego. W celu podjęcia współpracy z Kancelarią wystarczy przesłać skany dokumentów (umowy, załączników do umowy, np. regulaminu i ewentualnych aneksów do umowy). Analiza dokumentów trwa od 1 do dni 2 roboczych. 

Po analizie Kancelaria przedstawia stosowną opinię prawną w przedmiocie możliwości unieważnienia kredytu frankowego. Każda opinia jest poparta wyrokami uzyskanymi  przez Kancelarię w analogicznych, prowadzonych dotychczas sprawach frankowych. 

Oferta Kancelarii obejmuje również pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów, w szczególności zaświadczenia – historii spłaty kredytu i następnie przedstawienia symulacji skutków unieważnienia kredytu frankowego. Opinia, symulacja oraz konsultacja z doświadczonym prawnikiem od kredytów frankowych jest podstawą do podjęcia świadomej decyzji co do wystąpienia na drogę sądową.

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy frankowej – jasne oraz przejrzyste zasady współpracy

Doświadczenie oraz wiedza Kancelarii w sprawach frankowych pozwala dostosować wynagrodzenie do konkretnej umowy kredytu frankowego i podejmowanej przy tej umowie obronie przez bank. Stopień trudności sprawy frankowej jest bowiem uzależniony od konkretnej umowy (niektóre umowy wymagają szczególnej argumentacji).

Kancelaria stosuje przejrzyste zasady rozliczeń z Klientami. Wszystkie składniki wynagrodzenia ujęte są w umowie. Przed podjęciem współpracy z Kancelarią Klient nie tylko zna całkowity koszt obsługi prawnej, ale również wszystkie koszty (opłaty sądowe) związane z pozwem o unieważnienie kredytu frankowego – zarówno w przypadku wygrania jak i ewentalnego przegrania sprawy. 

W ofercie Kancelarii przewidziany jest ratalny system płatności wynagrodzenia – wiemy, jakim obciążeniem dla domowego budżetu jest kredyt frankowy, w szczególności w dobie rosnących stóp procentowych, dlatego też dostosowujemy ofertę do potrzeb i możliwości Klientów. 

Wynagrodzenie Kancelarii składa się z dwóch części: 1) wynagrodzenia wstępnego; 2) wynagrodzenia uzależnionego od sukcesu w sprawie. Znakomitą część wynagrodzenia Kancelarii stanowi wynagrodzenie za sukces w sprawie, płatne dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy. Dzięki temu Klient zyskuje pewność, że Kancelarii również zależy na pozytywnym i sprawnym zakończeniu sprawy.

Unieważnienie kredytu frankowego – ile mogę zyskać?

Skutkiem unieważnienia umowy kredytu we frankach jest uznanie, że umowa taka nie obowiązywała (nie istniała) od momentu jej zawarcia. Jest to obecnie najczęstsze i najkorzystniejsze rozwiązanie dla frankowiczów. Dlaczego? W przypadku nieważnej umowy strony wzajemnie zwracają sobie to, co świadczyły.

Innymi słowy – kredytobiorca otrzymał od banku kwotę 300 tys. PLN. Do dnia dzisiejszego kredytobiorca tytułem rat kapitałowo – odsetkowych oraz innych opłat (prowizja, ubezpieczenie) zwrócił bankowi kwotę 400 tys. PLN. Przy nieważnej umowie bank będzie musiał zwrócić nadpłacony kapitał, a więc kwotę 100 tys. PLN.

Bez wątpienia korzyść w przypadku unieważnienia kredytu frankowego w całości jest bardzo duża. Przed podjęciem współpracy Kancelaria dokonuje na rzecz Klienta symulacji skutków unieważnienia kredytu frankowego.

Proces o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego - wstrzymanie spłaty kredytu frankowego

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w rozwiązaniu problemu jakim jest kredyt frankowy. Zakres usług obejmuje sporządzenie wezwania do zapłaty (reklamacji do banku), pozwu o unieważnienie kredytu frankowego oraz wszelkich innych pism w toku postępowania sądowego. 

Doświadczy prawnik Kancelarii w sprawach frankowych nie tylko uczestniczy w rozprawie podczas przesłuchania Klienta, ale również przygotowuje do tego przesłuchaniu w oparciu o autorską listę pytań i odpowiedzi. 

Dodatkowo Kancelaria oferuje przygotowanie wniosku o wstrzymanie spłaty rat kredytu frankowego na czas trwania procesu.  

Kompleksowy charakter obsługi procesu o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego przez Kancelarię obejmuje nie tylko postępowanie z powództwa Klienta, ale również pomoc w rozliczeniu się z bankiem oraz wykreśleniu hipoteki. Dodatkowo, w ramach umowy Klient otrzymuje pakiet ochronny przed roszczeniami banków (o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału lub waloryzację kwoty kredytu). 

Praktyka w sprawach frankowych – prowadzone i wygrane sprawy. Wyroki CHF

Kancelaria obecnie prowadzi kilkaset spraw o unieważnienie kredytu frankowego przeciwko następującym bankom. Zapraszamy do zapoznania się z listą wyroków uzyskanych na rzecz Klientów Kancelarii.

Obecnie Kancelaria prowadzi sprawy przeciwko takim bankom jak: