Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie: BNP Paribas Bank Polska S.A.)
umowa kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.), których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna) mają następującą treść:
„1. Kredyty w walutach wymienialnych wypłacane są w złotych, przy zastosowaniu kursu kupna, waluty obowiązującego w Banku w chwili wypłaty. 2. Kredyty w walutach wymienialnych podlegają spłacie w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty obowiązującego w Banku w chwili spłaty” – § 37 Regulaminu kredytu hipotecznego i budowlanego;
„Odsetki, prowizje oraz opłaty naliczane są w walucie Kredytu i podlegają spłacie w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty obowiązującego w Banku w chwili spłaty” – § 38 ust. 1 Regulaminu kredytu hipotecznego i budowlanego.
Ocena szans na unieważnienie kredytu – umowy kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko BGŻ S.A.

Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu Sędzia: Anna Goździewicz Sygnatura: I C 1764/20 Data wyroku: 13.02.2023 r. Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy