Prawnik dla Architekta i Projektanta

Zakres usług
 1. porady prawne z zakresu prawa budowlanego oraz prawa zagospodarowania przestrzennego
 2. analizy dokumentów planistycznych gminy
 3. reprezentacja w toku postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, w tym sporządzanie odwołań oraz kierowanie skarg do sądów administracyjnych
 4. pomoc w sporządzaniu odpowiedzi na postanowienie wydane w trybie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane
 5. pomoc prawna w analizie, czy odstępstwo od projektu budowlanego ma charakter istotny czy też nieistotny
 6. pomoc prawna w przypadku kierowania roszczeń przez kontrahentów na etapie przedsądowym – obsługa procesu reklamacyjnego
 7. reprezentacja w sprawach sądowych w przypadku kierowania roszczeń przez Klientów
 8. reprezentacja w toku postępowań przed towarzystwami ubezpieczeniowymi (sprawy z polisy OC)
 9. reprezentacja w postępowaniach karnych oraz dyscyplinarnych
 10. sporządzanie oraz weryfikowanie umów oraz regulaminów
 11. bieżąca obsługa spółek oraz porady z zakresu prawa pracy
 12. windykacja niezapłaconych faktur oraz wynagrodzeń

Obsługa prawna Architekta i Projektanta. Kancelaria prawa budowlanego w Poznaniu

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla Architektów i Projektantów. Zmieniające się Prawo budowlane oraz orzecznictwo sądów wymaga bieżącej współpracy z doświadczonymi prawnikami, którzy pomogą w sytuacji zaistnienia sporu z organem architektoniczno-budowlanym lub organami nadzoru budowlanego. 

W naszej praktyce wielokrotnie pomagaliśmy Klientom sporządzać wnioski o interpretację postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przedstawiając swoją analizę prawną jego postanowień, co pozwoliło w ostateczności na uzyskanie pozwolenia na budowę w toku procedury przed organem architektoniczno-budowlanym.

Dzięki pomocy Kancelarii oferowane przez Państwo usługi będą kompleksowe i jeszcze bardziej profesjonalne.

Obrona przed roszczeniami Klientów – reprezentacja firm architektonicznych w sądzie

Kancelaria zajmuje się reprezentacją Architektów i Projektantów w toku procesów sądowych – w sprawach m.in. o zapłatę wierzytelności czy naruszenie praw autorskich. 

Zapewnimy pomoc prawną w sytuacji kierowania do Państwa firm roszczeń klientów o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Obsługa ta obejmuje zarówno etap reklamacyjny (przedsądowy) jak i ewentualny spór w sądzie.

Bieżąca i kompleksowa obsługa prawna firm Architektów i Projektantów

Zakres usług Kancelarii obejmuje również bieżącą obsługę prawną spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Uwzględniając specyfikę Państwa działalności tworzymy umowy, regulaminy czy zajmujemy się obsługą spraw pracowniczych.

Świadczymy bieżącą pomoc prawną, w tym pomagamy zabezpieczyć Państwa firmę przed nierzetelnymi lub niewypłacalnymi kontrahentami. Pomoc oraz doświadczenie Kancelarii we wszystkich aspektach prawnych działalności gospodarczej Architekta i Projektanta pozwoli Państwu skupić się na prowadzeniu firmy, mając jednocześnie gwarancję bezpieczeństwa prawnego.