Prawnik dla Wykonawcy

Zakres usług
 1. sporządzanie oraz weryfikacja umów o roboty budowlane
 2. reprezentacja w toku procedur odbiorowych
 3. reprezentacja w sprawach sądowych w przypadku kierowania do Państwa roszczeń przez klientów
 4. reprezentacja w toku postępowań przed towarzystwami ubezpieczeniowymi (sprawy z polisy OC)
 5. pomoc prawna w przypadku kierowania roszczeń przez Państwa kontrahentów na etapie przedsądowym
 6. obsługa procesu reklamacyjnego- odpowiedzi na zgłoszenia wad oraz kierowane roszczenia odszkodowawcze 
 7. porady prawne z zakresu prawa budowlanego oraz prawa zagospodarowania przestrzennego,
 8. reprezentacja Państwa klientów w toku postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, w tym sporządzanie odwołań oraz kierowanie skarg do sądów administracyjnych
 9. pomoc w analizie, czy odstępstwo od projektu budowlanego ma charakter istotny czy też nieistotny
 10. reprezentacja przed organami nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia odstępstwa od projektu budowlanego w trakcie realizacji inwestycji
 11. pomoc prawna na etapie oddawania budynku do użytkowania
 12. reprezentacja w postępowaniach karnych
 13. sporządzanie oraz weryfikowanie umów oraz regulaminów
 14. bieżąca obsługa spółek oraz porady z zakresu prawa pracy
 15. windykacja niezapłaconych faktur oraz wynagrodzeń

Obsługa prawna Wykonawców -  prawo budowlane dla Wykonawcy

Kancelaria w Poznaniu świadczy kompleksowe usługi dla Wykonawców.  Pomożemy Państwu stworzyć wzór umowy o roboty budowlane, która zabezpieczy Państwa interesy. Będziemy reprezentować Państwa firmę w toku całego procesu budowy, także na etapie odbiorów, który pozostaje kluczowy dla prawidłowego przeprowadzenia inwestycji oraz określenia wymagalności roszczenia o wynagrodzenie. 

Jednocześnie oferowana reprezentacja przed organami sprawi, iż Państwa usługa na rzecz klienta będzie kompleksowa i jeszcze bardziej profesjonalna.

Sprawy Wykonawców z polisy OC – reprezentacja Wykonawców w sądzie

Kancelaria zajmuje się reprezentacją Wykonawców w toku procesów sądowych – w sprawach m.in. o zapłatę wierzytelności. 

Zapewnimy pomoc prawną w sytuacji kierowania do Państwa firm roszczeń klientów o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Obsługa ta obejmuje zarówno etap reklamacyjny (przedsądowy), jak i ewentualny spór w sądzie.

Bieżąca i kompleksowa obsługa prawna Wykonawców z branży budowlanej 

Zakres usług Kancelarii obejmuje również bieżącą obsługę prawną spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Uwzględniając specyfikę Państwa działalności tworzymy umowy, regulaminy czy zajmujemy się obsługą spraw pracowniczych. 

Świadczymy bieżącą pomoc prawną, w tym pomagamy zabezpieczyć Państwa firmę przed nierzetelnymi lub niewypłacalnymi kontrahentami. 

Pomoc oraz doświadczenie Kancelarii we wszystkich aspektach prawnych działalności gospodarczej  pozwoli Państwu skupić się na prowadzeniu firmy, mając jednocześnie gwarancję bezpieczeństwa prawnego.