ALIOR Bank S.A.
umowa kredytu zabezpieczonego na nieruchomości „Megahipoteka” – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach ALIOR Bank S.A., których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna), mają następującą treść:

„W przypadku kredytów indeksowanych: kredyt indeksowany walutą będzie uruchomiony po przeliczeniu wg kursu kupna waluty ogłoszonym w siedzibie Banku w dniu dokonywania wypłaty Kredytu lub jego transzy” – § 5 ust. 7 pkt 1 zd. 1 Umowy;

„W przypadku Kredytu indeksowanego, spłacanego w PLN, rata Kredytu będzie przeliczana wg kursu sprzedaży waluty ogłoszonym w siedzibie Banku w dniu dokonywania spłaty” § 6 ust. 10 Umowy;

„Kredyt indeksowany walutą CHF/EUR będzie wypłacany wg kursu kupna waluty CHF/EUR ogłoszonym w siedzibie Banku w dniu dokonywania wypłaty kredytu lub jego transzy” – § 5 ust. 4 Regulaminu.

Ocena szans na unieważnienie kredytu – umowy kredytu zabezpieczonego na nieruchomości „Megahipoteka” wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko Alior Bank S.A.