Bank BPH S.A.
umowa kredytu budowlano-hipotecznego – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach Banku BPH S.A., których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna) mają następującą treść:
„Kwota kredytu kub transzy kredytu wypłacona jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku” – ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 7 do Umowy;
„Kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłaszaną w siedzibie Banku na koniec dnia spłaty” – ust 2 pkt 4 Załącznika nr 7 do Umowy.
Ocena szans na unieważnienie kredytu – umowy kredytu budowlano-hipotecznego wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko Bankowi BPH S.A.

Sąd: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Sędzia: Maciej Hintertan
Sygnatura: XV C 849/21
Data wyroku: 06.11.2023 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy