Spory z biurami podróży – zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Zakres usług
 1. reprezentacja Klientów w sprawach sądowych dot. nieudanych wakacji z biurem podróży
 2. przygotowywanie reklamacji nieudanych wakacji
 3. sporządzanie pozwów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop
 4. pomoc prawna w sprawach turystycznych o obniżenie ceny od biura podróży
 5. doradztwo w sprawach o odwołanie lub skrócenie urlopu w przypadku nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności (NNO)
 6. wsparcie w sprawach o zmianę warunków umowy turystycznej lub podwyższenie ceny imprezy turystycznej

Prawo turystyczne - zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Kancelaria prawa turystycznego w Poznaniu

Korzystając z wycieczek zakupionych w biurach podróży oczekujemy profesjonalnej organizacji oraz tego, że wszystko zostanie przebiegnie w sposób sprawny i przede wszystkim zgodny z przedstawioną nam ofertą.

Wielokrotnie jednak zdarza się, ze nie jesteśmy zadowoleni z wykupionych wakacji, a upragniony urlop zamienia się w koszmar. W takich przypadkach powinniśmy skorzystać ze wsparcia wyspecjalizowanej w prawie turystycznym Kancelarii, który pomoże nam uzyskać jak najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. 

Usługi z zakresu prawa turystycznego – pomoc osobom poszkodowanym przez biura podróży

Kancelaria świadczy pomoc osobom poszkodowanym przez biura podróży. Pomoc ta dotyczy przede wszystkim dochodzenia obniżenia ceny za stwierdzone niezgodności, odszkodowania lub zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

Oferta obejmuje sporządzenie stosownej reklamacji do biura podróży, a także pozwu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za zmarnowany urlop i następnie reprezentację w sądzie. 

Kancelaria pomaga także w przypadkach podwyższenia ceny imprezy lub niekorzystnej zmiany warunków umowy turystycznej, w tym czasu wylotu, skrócenia czasu wycieczki lub zmiany programu wycieczki.

Obniżenie ceny a nieudane wakacje. Pomoc prawna w sprawach turystycznych

Biuro podróży ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez biuro podróży, czy przez innych dostawców usług turystycznych, np. linie lotnicze lub hotel, w którym zostaliśmy zakwaterowani.

Odpowiedzialność biura podróży dotyczy każdej niezgodności, która nie została spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego. Dotyczy to w szczególności następujących przypadków:

 1. zaniżonego standardu hotelu lub warunków zakwaterowania, w tym zepsutej klimatyzacji, braku basenu, braku widoku na morze czy też większej odległości od plaży;
 2. nieświeżego, monotonnego jedzenia, a także mdłej bądź kiepskiej jakości dań;
 3. niezapewnienia właściwej opieki pilota lub rezydenta;
 4. odwołania lub opóźnienia lotu;
 5. zagubienia, zniszczenia lub kradzieży bagażu;
 6. kradzieży rzeczy w hotelu.

Przy wyliczaniu należnego obniżenia ceny Kancelaria posługuje się tzw. tabelą frankfurcką, orzecznictwem sądów powszechnych oraz wypracowanym know-how w dotychczas prowadzonych sprawach przeciwko biurom podróży.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop – spory sądowe z biurami podróży

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop jest formą rekompensaty za krzywdę, będącą wynikiem stresu, zawiedzionych nadziei co do spodziewanych, przyjemnych przeżyć, czy polegającą na utracie możliwości zrelaksowania się w czasie zaplanowanego urlopu.

Wyliczając wysokość zadośćuczynienia za zmarnowany urlop należy brać pod uwagę szereg ujemnych przeżyć związanych z doznanymi podczas wakacji niedogodnościami, które zaważyły na utracie przyjemności z zaplanowanego urlopu.

Wpływ na rozmiar naszego dyskomfortu, i tym samym wysokość zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, mają wszelkie niedogodności, takie jak: znacząco niższy standard pokoju od obiecywanego, niesmaczne posiłki, robactwo w hotelu, brak deklarowanych atrakcji czy konieczność wydatkowania większości środków pieniężnych na jedzenie i picie zamiast na miejscowe atrakcje.

Kancelaria pomaga w obliczaniu należnego zadośćuczynienia za zmarnowany urlop tak, aby jego wysokość nie była wygórowana i odzwierciedlała poniesioną w wyniku nieudanych wakacji krzywdę.

Prawo do żądania odszkodowania od biura podróży

Kolejne roszczenie, z jakim możemy wystąpić przeciwko biuru podróży to odszkodowanie. Dotyczy to sytuacji, w której w wyniku niezgodności w programie imprezy turystycznej poniesiemy dodatkowe koszty, np. z uwagi na niesmaczne jedzenie czy kiepskie warunki zakwaterowania zapłaciliśmy za pobyt w innym hotelu.

W omawianych przypadkach przysługuje nam prawo do żądania od biura podróży odpowiedniego odszkodowania

Reklamacja nieudanych wakacji – weryfikacja odpowiedzialności biura podróży

Po przeanalizowaniu sprawy i ustaleniu odpowiedzialności biura podróży, Kancelaria przygotowuje w imieniu klientów treść reklamacji, która powinna wskazywać, do jakich uchybień doszło podczas urlopu oraz jakie są żądania (obniżenie ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie za zmarnowany urlop).

Dobrze sporządzona reklamacja nieudanych wakacji nie tylko ułatwi przygotowanie pozwu o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za zmarnowany urlop od biura podróży, ale może również stanowić podstawę do np. zawarcia korzystnej ugody pozasądowej z biurem podróży.

Pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop – reprezentacja w sądzie

Jeżeli rekompensata nieudanych wakacji zaoferowana przez biuro podróży jest niesatysfakcjonująca lub nieadekwatna do stwierdzonych uchybień, oferta Kancelarii obejmuje także reprezentację klientów w postępowania sądowych przeciwko biurom podróży, w szczególności sporządzenie stosownego pozwu oraz zastępstwo na rozprawie. 

W przypadku zainteresowania ofertą Kancelarii w sprawach turystycznych i chęci podjęcia walki z nieuczciwym biurem podroży, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz, wiadomość na podany adres mailowy lub poprzez rozmowę telefoniczną.