Kredyty EURO, USD, JPY

Zakres usług
  1. bezpłatna analiza umów powiązanych z walutą EURO, USD, JPY – pod kątem unieważnienia kredytu 
  2. przedstawienie symulacji skutków unieważnienia kredytu powiązanego z walutą EURO, USD, JPY
  3. przygotowanie pozwu o stwierdzenie nieważności kredytu powiązanego z walutą EURO, USD, JPY oraz zwrot nadpłaconych pieniędzy
  4. reprezentacja Klientów w postępowaniu sądowym w sprawach kredytowych, w tym przygotowanie do przesłuchania przed sądem
  5. wstrzymanie spłaty raty kredytu EURO, USD, JPY na czas trwania procesu; 
  6. przeprowadzenie rozliczenia z bankiem po prawomocnym wyroku stwierdzającym nieważność kredytu
  7. wykreślenie hipoteki po prawomocnym wyroku stwierdzającym nieważność kredytu
  8. ochrona przed roszczeniami banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału lub waloryzację kwoty kredytu

Kredyty EURO, USD, JPY - pomoc prawna dla „eurowiczów”. Kancelaria kredytowa w Poznaniu

Uwaga mediów skupia się przede wszystkim na tzw. kredytach frankowych i frankowiczach, pomijając grupę pokrzywdzonych kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt powiązany z walutą obcą inną niż frank szwajcarski, tj. EURO, dolar amerykański czy jen japoński. 

Kancelaria świadczy usługi także w sprawach o unieważnienie kredytów EUR, USD czy JPY. Waluta, w jakiej udzielony został kredyt, np. dolar amerykański jest bez znaczenia dla oceny ważności umowy kredytowej – mechanizm w tych kredytach jest ten sam co w kredytach frankowych.

Tak samo dla oceny ważności kredytu w EURO, USD czy JPY bez znaczenia są mniejsze różnice kredytowe, aniżeli przy kredytach frankowych (bez wątpienia EURO w ostatnich latach nie podrożało tak bardzo jak frank szwajcarski).

Kredyty w EURO, USD, JPY a klauzule abuzywne

Praktycznie we wszystkich kredytach powiązanych z walutą obcą banki stosowały niedozwolony mechanizm polegający na przeliczaniu kwoty kredytu i następnie rat kapitałowo – odsetkowych według kursu z własnych tabel kursowych. 

Skutkiem z kolei wyeliminowania takiego mechanizmu z umowy kredytowej jest jej nieważność w całości i konieczność dokonania między stronami stosownego rozliczenia. 

Niedozwolony mechanizm w kredytach w EURO, USD czy JPY stosowały takie banki jak mBank S.A. (uprzednio: BRE Bank S.A.), EFG Eurobank ERGASIAS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (obecnie: Raiffeisen Bank International  Aktiengesellschaft) czy Nordea Bank Polska S.A. (obecnie: PKO BP S.A.).

Kancelaria prowadzi kilkadziesiąt spraw sądowych o unieważnienie kredytu przeciwko ww. bankom. 

Kredyty w EURO, USD, JPY a wyrok TSUE

Bardzo często przy ocenie skutków wyroków TSUE wydawanych na kanwie kredytów frankowych pomija się kredyty w EURO, dolarze amerykańskim czy jenie japońskim, w szczególności wyroki TSUE, z dnia 3 października 2019 r., w sprawie C – 260/18 (Dziubak) oraz z dnia  15 czerwca 2023 r., w sprawie. C – 520/21 (brak podstaw do żądania przez bank tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału).

Składając pozew do sądu o unieważnienie kredytu w EURO można zatem korzystać z całego dorobku orzeczniczego w sprawach frankowych, które jest bardzo korzystny dla kredytobiorców. Szansa na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia jest duża. Mimo wszystko, warto skorzystać z pomocy doświadczonej Kancelarii w sprawach kredytowych, która poprowadzi cały proces od początku do końca. Sprawy kredytowe w inny walutach nie są bowiem tak powszechne jak sprawy frankowe.

Kredyt w EURO, USD i JPY – pozew o unieważnienie i sprawy sądowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach kredytowych – polegającą na bezpłatnej analizie umowy kredytowej, symulacji skutków unieważnienia umowy czy reprezentacji w toku postępowania sądowego, w tym sporządzenie pozwu o unieważnienie kredytu w EURO, USD i JPY.

Doradzamy także „eurowiczom” w procesie negocjacji warunków ugodowego rozwiązania sprawy kredytowej. Więcej na temat współpracy oraz doświadczenia zespołu Kancelarii w sprawie o unieważnienie kredytu znajdziesz w zakładce: „Kredyty frankowe”.