Fortis Bank Polska S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.)
– umowa kredytu hipotecznego – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach dawnego Fortis Bank Polska S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.) których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna) mają następującą treść:
„Wypłata kredytu w walucie obcej, następuje przy zastosowaniu kursu zakupu walut w Banku, z dnia wypłaty kredytu” – § 19 ust. 4 Regulaminu udzielania kredytu hipotecznego
„W przypadku kredytów w walutach obcych, raty spłat przeliczane są na złote, według ostatniej tabeli kursów ogłoszonej przez Bank w dniu jej wymagalności, przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut” – § 21 ust. 3 Regulaminu udzielania kredytu hipotecznego.
Ocena szans na unieważnienie kredytu hipotecznego dawnego Fortis Bank Polska S.A. wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko Fortis Bank Polska S.A.

Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Dominik Stawicki
Sygnatura: XII C 1813/22
Data wyroku: 18.10.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy