Bank BPH S.A., Bank Przemysłowo – Handlowym PBK S.A. (obecnie: PEKAO S.A.)
umowa kredytu hipotecznego lub kredytu budowlano - hipotecznego

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach Banku BPH S.A. lub Banku Przemysłowo – Handlowym PBK S.A. (obecnie PEKAO S.A.), których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna) mają następującą treść:
„Kwota kredytu kub transzy kredytu wypłacona jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku zgodnie z Tabelą Kursów walut BPH PBK S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku, w dniu wypłaty kredytu lub transzy kredytu” – ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 7 do Umowy;
„Kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK S.A. ogłaszaną w siedzibie Banku na koniec dnia spłaty” – ust 2 pkt 4 Załącznika nr 7 do Umowy.
Ocena szans na unieważnienie kredytu – umowy kredytu hipotecznego lub kredytu budowlano – hipotecznego wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko PEKAO S.A.

Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sędzia: Piotr Buczak

Sygnatura: XII C 3097/22

Data wyroku: 22.04.2024 r.

Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot