Prawnik dla Geodety

Zakres usług
 1. porady prawne z zakresu prawa budowlanego oraz prawa zagospodarowania przestrzennego
 2. analizy dokumentów planistycznych gminy
 3. reprezentacja Państwa klientów w toku postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, w tym sporządzanie odwołań oraz kierowanie skarg do sądów administracyjnych
 4. pomoc prawna w zakresie regulacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego
 5. pomoc prawna w sprawach podziału nieruchomości
 6. pomoc prawna  w przypadku kierowania roszczeń przez Państwa kontrahentów na etapie przedsądowym – obsługa procesu reklamacyjnego
 7. reprezentacja w sprawach sądowych w przypadku kierowania do Państwa roszczeń przez klientów
 8. reprezentacja w toku postępowań przed towarzystwami ubezpieczeniowymi (sprawy z polisy OC)
 9. reprezentacja w postępowaniach karnych oraz dyscyplinarnych
 10. sporządzanie i weryfikowanie umów oraz regulaminów
 11. bieżąca obsługa spółek oraz porady z zakresu prawa pracy
 12. windykacja niezapłaconych faktur oraz wynagrodzeń

Obsługa prawna Geodetów - prawo budowlane i geodezyjne dla Geodety 

Kancelaria w Poznaniu świadczy kompleksowe usługi dla Geodetów. Zmieniające się przepisy oraz orzecznictwo sądów wymaga bieżącej współpracy z doświadczonymi prawnikami, którzy pomogą w sytuacji zaistnienia sporu z organem gminy lub starostą powiatowym. 

Nasze doświadczenie wynikające z udzielania porad prawnych dotyczących możliwości przeprowadzenia podziału geodezyjnego, kwestii związanych z odrolnieniem oraz wyłączeniem z produkcji rolnej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z pewnością będzie przydatne w Państwa działalności. Oferowana reprezentacja przed organami, sprawi, iż Państwa usługa na rzecz klienta będzie kompleksowa i jeszcze bardziej profesjonalna.

Obrona przed roszczeniami klientów – reprezentacja firm geodezyjnych w sądzie 

Kancelaria zajmuje się reprezentacją Geodetów oraz firm geodezyjnych w toku procesów sądowych – w sprawach m.in. o zapłatę wierzytelności. 

Zapewnimy pomoc prawną w sytuacji kierowania do Państwa firm roszczeń klientów o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Obsługa ta obejmuje zarówno etap reklamacyjny (przedsądowy), jak i ewentualny spór w sądzie.

Bieżąca i kompleksowa obsługa prawna firm geodezyjnych

Zakres usług Kancelarii obejmuje również bieżącą obsługę prawną spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Uwzględniając specyfikę Państwa działalności tworzymy umowy, regulaminy czy zajmujemy się obsługą spraw pracowniczych. 

Świadczymy bieżącą pomoc prawną, w tym pomagamy zabezpieczyć Państwa firmę przed nierzetelnymi lub niewypłacalnymi kontrahentami. 

Pomoc oraz doświadczenie Kancelarii we wszystkich aspektach prawnych działalności gospodarczej Geodetów pozwoli Państwu skupić się na prowadzeniu firmy, mając jednocześnie gwarancję bezpieczeństwa prawnego.