Obsługa prawna branży i firm budowlanych

Oferta dla sektora budowlanego - prawnik dla branży budowlanej

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców z sektora budowlanego, oferując stałą i profesjonalną obsługę prawną, a także reprezentację przed sądem oraz organami jednostek samorządu terytorialnego, nadzoru budowlanego oraz organami architektoniczno-budowlanymi.

Doświadczenie w obsłudze spraw z zakresu prawa budowlanego

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w postępowaniach przed nadzorem budowlanym (samowole budowlane, zmiany sposobu użytkowania, odstępstwa od projektu) organami architektoniczno-budowlanymi (pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych) oraz organami gminy (postępowania w przedmiocie wydania warunków zabudowy, sprawy dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

Dzięki naszej wiedzy wynikającej z bieżącej obsługi spraw z zakresu prawa budowlanego rozumiemy Państwa problemy i wiemy, jak je rozwiązać. Doradzamy w przypadku skomplikowanych procedur prawnych odnoszących się do procesu inwestycyjnego lub obrony Państwa interesów w trakcie sporu z kontrahentem.

Bieżąca i kompleksowa obsługa prawna firm z branży budowlanej

Obsługujemy wszystkie aspekty cywilne dotyczące Państwa codziennej pracy. Sporządzamy i sprawdzamy umowy, regulaminy, pomagamy w sprawach z zakresu prawa pracy oraz udzielamy bieżących porad dotyczących działalności gospodarczej. Prowadzimy obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego – zakładamy i rejestrujemy spółki, sporządzamy dokumenty dotyczące bieżącej działalności spółki, reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), wspieramy wspólników oraz zarządy spółek w sprawach związanych z działalnością spółek oraz obsługujemy Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy.

Reprezentujemy również Klientów w trakcie procesów sądowych – dochodząc wierzytelności na Państwa rzecz lub broniąc Państwa przed zgłaszanymi żądaniami.

Obsługa prawna firm z branży budowlanej – współpraca z Kancelarią w Poznaniu

Podejmując współpracę z Kancelarią otrzymujecie Państwo pakiet usług dla przedsiębiorcy z branży budowlanej, ze szczególnym naciskiem na rozwiązywanie problemów prawnych z zakresu prawa budowlanego. Posiadamy również w naszym zespole Adwokata specjalizującego się w postępowaniach karnych, co pozwala Kancelarii na obsługę spraw także w przypadku postępowań dyscyplinarnych (prowadzonych w szczególności przez samorząd zawodowy) oraz postępowań karnych.

Zaufali nam projektanci, kierownicy budów, geodeci oraz wykonawcy robót budowlanych i remontowych, a w ramach świadczenia pomocy prawnej wykorzystujemy nasze doświadczenie w obsłudze Klientów zgłaszających się z problemami z zakresu prawa budowlanego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, a także szczegółowych zagadnień rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Prawnik dla Architekta i Projektanta

Prawnik dla Kierownika budowy

Prawnik dla Geodety

Prawnik dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Prawnik dla Wykonawcy