SANTANDER Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank Spółka Akcyjna)
– umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Postanowienia abuzywne znajdujące się w umowach dawnego Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.), których eliminacja z umowy skutkuje unieważnienie umowy w całości bądź jej odfrankowieniem (numeracja w Twojej umowie oraz brzmienie niektórych zapisów może być inna), mają następującą treść:
„Kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) w CHF lub transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu” – § 2 ust. 2 Umowy;
„Każda transza kredytu wykorzystywana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości transzy według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania danej transzy” – § 4 ust. 1a Umowy;
„Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych określona jest w CHF. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty, a tym samym zmiana wysokości w/w kursu waluty ma wpływ na ostateczną wysokość spłaconego przez Kredytobiorcę kredytu” – § 9 ust. 2 Umowy.
Ocena szans na unieważnienie umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Lista wyroków frankowych w sprawach przeciwko Kredyt Bank S.A.

Sąd: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Sędzia: Andrzej Pisarczyk
Sygnatura: I C 937/21
Data wyroku: 24.10.2022 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Maria Prusinowska
Sygnatura: XII C 2215/20
Data wyroku: 03.11.2022 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Sędzia: Agnieszka Wlekły – Pietrzak
Sygnatura: XXVIII C 1891/21
Data wyroku: 04.03.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Apelacyjny w Warszawie
Sędzia: Joanna Mrozek
Sygnatura: V ACa 1220/22
Data wyroku: 18.04.2023 r.
Rozstrzygnięcie: prawomocne ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot
Sąd: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Sędzia: Katarzyna Krasny
Sygnatura: I C 80/20
Data wyroku: 23.11.2020 r.
Rozstrzygnięcie: zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność aneksu o przewalutowaniu kredytu
Sąd: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Sędzia: Artur Kowalewski, Edyta Buczkowska – Żuk, Dorota Gamrat – Kubeczek
Sygnatura: I ACa 35/21
Data wyroku: 24.06.2021 r.
Rozstrzygnięcie: prawomocne zasądzenie dochodzonych kwot w oparciu o nieważność aneksu o przewalutowaniu kredytu
Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Iwona Godlewska
Sygnatura: XVIII C 2004/20
Data wyroku: 09.03.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Agnieszka Wieczorek
Sygnatura: I C 2761/21
Data wyroku: 03.02.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy
Sąd: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sędzia: Piotr Buczek
Sygnatura: XII C 1622/21
Data wyroku: 06.11.2023 r.
Rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie dochodzonych kwot