Spory z zakładami ubezpieczeniowymi - odszkodowania oraz zadośćuczynienia z OC

Zakres usług
 1. reprezentacja Klientów w toku postępowania likwidacyjnego
 2. reprezentacja Klientów w sporach sądowych przeciwko ubezpieczycielom
 3. pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia na skutek wypadku komunikacyjnego z OC sprawcy szkody
 4. pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia na skutek wypadków losowych, takich jak wypadki na śliskich lub dziurawych nawierzchniach
 5. pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę za śmierć osoby bliskiej w wypadku
 6. dochodzenie odszkodowań od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) – w przypadku sprawców nieposiadających ważnego ubezpieczenia OC, a także sprawców, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia
 7. obsługa prawna warsztatów naprawczych w ramach tzw. bezgotówkowej likwidacji szkody
 8. obsługa prawna firm świadczących usługi wynajmu aut zastępczych z OC sprawcy szkody
 • reprezentacja Klientów w toku postępowania likwidacyjnego; 
 • reprezentacja Klientów w sporach sądowych przeciwko ubezpieczycielom;
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia na skutek wypadku komunikacyjnego z OC sprawcy szkody; 
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia na skutek wypadków losowych, takich jak wypadki na śliskich lub dziurawych nawierzchniach;
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę za śmierć osoby bliskiej w wypadku;
 • dochodzenie odszkodowań od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) – w przypadku sprawców nieposiadających ważnego ubezpieczenia OC, a także sprawców, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia;
 • obsługa prawna warsztatów naprawczych w ramach tzw. bezgotówkowej likwidacji szkody;
 • obsługa prawna firm świadczących usługi wynajmu aut zastępczych z OC sprawcy szkody. 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy. Kancelaria odszkodowawcza w Poznaniu

Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób poszkodowanych, którym zakład ubezpieczeniowy odmówił wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia albo zaniżył ich wysokość.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów z zakładami ubezpieczeniowymi, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak często osoby poszkodowane w wypadkach nie otrzymują należnego im odszkodowania lub zadośćuczynienia. Bez wsparcia wykwalifikowanego prawnika w sprawach odszkodowawczych uzyskanie pełnej rekompensaty poniesionej szkody czy krzywdy jest bardzo trudne. 

Wstępna analiza dotycząca zasadności wejścia w spór z ubezpieczycielem jest bezpłatna. Celem Kancelarii jest pomoc w uzyskaniu jak najwyższego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Pomoc świadczymy na rzecz Klientów z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i okolic.

Dopłaty do odszkodowania lub zadośćuczynienia – wypadek komunikacyjny a szkoda z OC sprawcy szkody

Bardzo często jedyną szansą na uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w należnej wysokości jest albo odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela, albo wystąpienie na drogę postępowania sądowego. 

Usługi Kancelarii w sprawach odszkodowawczych mają charakter kompleksowy. Pomagamy nie tylko na etapie likwidacji szkody, ale również przez cały proces sądowy aż do wyegzekwowania odszkodowania lub zadośćuczynienia od ubezpieczyciela. Sporządzamy pisma (odwołania od decyzji, pozwy o zapłatę), jesteśmy obecni z Klientem na rozprawie oraz przygotowujemy do przesłuchania. Świadczymy pomoc w zakresie kompletowania niezbędnej dokumentacji.

Szkoda całkowita lub częściowa z OC sprawcy – jak uzyskać jak najwyższe odszkodowanie lub zadośćuczynienie?

Prawnicy Kancelarii prowadzą sprawy, w których mamy do czynienia ze szkodą częściową lub całkowitą. 

Zakres usług obejmuje dochodzenie stosownego odszkodowania z tytułu:

 1. kosztów naprawy uszkodzonego samochodu;
 2. zniszczenia samochodu (szkoda całkowita);
 3. zwrotu kosztów odholowania uszkodzonego lub zniszczonego samochodu z miejsca zdarzenia;
 4. utraty wartości handlowej samochodu;
 5. zwrotu kosztów najmu auta zastępczego na czas naprawy (szkoda częściowa); 
 6. zwrotu kosztów najmu auta zastępczego (szkoda całkowita);
 7. zwrotu kosztów parkowania uszkodzonego samochodu;
 8. zwrotu kosztów parkowania zniszczonego samochodu;
 9. a także zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz cierpienie.

Z uwagi na dotychczasową praktykę Zespołu Kancelarii w sprawach odszkodowawczych wiemy, jak uzyskać jak najwyższe odszkodowanie lub zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, w tym jakich argumentów prawnych użyć w sporze.   

Pomagamy nie tylko ustalić wysokość należnego zadośćuczynienia, ale także odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie samochodu.

Obsługa prawna warsztatów naprawczych w ramach tzw. bezgotówkowej likwidacji szkody

Znakomita część szkód rozliczanych jest w tzw. trybie bezgotówkowym, w którym warsztat naprawczy nie tylko dokonuje naprawy uszkodzonego pojazdu, ale również przeprowadza cały proces likwidacji szkody za klienta. 

Niestety pomimo naprawy uszkodzonego samochodu przez profesjonalny warsztat naprawczy ubezpieczyciele i tak wielokrotnie zaniżają należne odszkodowanie wyceniając szkodę w oparciu o tzw. zamienniki (części zamienne), nieprawidłowo określając rozmiar szkody czy też kwestionując stawki roboczogodzin prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych.

Jako Kancelaria specjalizująca się w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli oferujemy kompleksową obsługę prawną warsztatów naprawczych, które mają w swojej ofercie bezgotówkową likwidację szkody. Celem naszej oferty jest odzyskanie brakującego lub zaniżonego odszkodowania.

Wsparcie Zespołu Kancelarii usprawni proces przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, co pozwoli skupić się na bieżącym prowadzeniu firmy. Kancelaria prowadzi komunikację z ubezpieczycielem oraz załatwia wszelkie formalności, w tym niezbędną dokumentację zarówno na etapie likwidacji szkody jak i ewentualnego procesu sądowego.

Obsługa prawna firm świadczących usługi wynajmu aut zastępczych z OC sprawcy szkody

Zespół Kancelarii posiada doświadczenie w obsłudze wypożyczalni samochodowych w zakresie wynajmu aut zastępczych. Ubezpieczyciele wielokrotnie kwestionują nie tylko zasadność okresu wynajmu auta zastępczego czy stawkę dobową, ale również sam wybór wypożyczalni.

Wiemy, jaką argumentację podnieść, aby otrzymać pełen zwrot kosztów wynajmu auta zastępczego zarówno przy szkodzie częściowej, jak i całkowitej. 

Obsługa prawna wypożyczalni samochodowych ma charakter kompleksowy. Przygotowujemy dokumentację na etapie podejmowania przez wypożyczalnię współpracy z klientami (umowy najmu oraz cesji wierzytelności), analizujemy stan faktyczny danej sprawy, w tym pod kątem oceny zasadności pozywania ubezpieczyciela, przygotowujemy wezwania do zapłaty i odwołania od negatywnych decyzji, reprezentujemy firmę w sądzie i sporządzamy niezbędne pisma procesowe. 

Jesteśmy specjalistami w niniejszej dziedzinie. Sprawy naszych Klientów są traktowane priorytetowo oraz z najwyższą starannością i zaangażowaniem