Prawnik dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zakres usług
 1. porady prawne z zakresu prawa budowlanego oraz prawa zagospodarowania przestrzennego
 2. analizy dokumentów planistycznych gminy
 3. reprezentacja Państwa klientów w toku postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, w tym sporządzanie odwołań oraz kierowanie skarg do sądów administracyjnych
 4. pomoc w analizie, czy odstępstwo od projektu budowlanego ma charakter istotny czy też nieistotny
 5. reprezentacja przed organami nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia odstępstwa od projektu budowlanego w trakcie realizacji inwestycji
 6. reprezentacja w toku procedur odbiorowych
 7. pomoc prawna na etapie oddawania budynku do użytkowania
 8. pomoc prawna w przypadku kierowania roszczeń przez Państwa kontrahentów na etapie przedsądowym – obsługa procesu reklamacyjnego
 9. reprezentacja w sprawach sądowych w przypadku kierowania do Państwa roszczeń przez klientów
 10. reprezentacja w toku postępowań przed towarzystwami ubezpieczeniowymi (sprawy z polisy OC)
 11. reprezentacja w postępowaniach karnych oraz dyscyplinarnych.
 12. sporządzanie i weryfikowanie umów oraz regulaminów
 13. bieżąca obsługa spółek oraz porady z zakresu prawa pracy
 14. windykacja niezapłaconych faktur oraz wynagrodzeń

Obsługa prawna Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego - prawo budowlane i geodezyjne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Kancelaria w Poznaniu świadczy kompleksowe usługi dla Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Zmieniające się Prawo budowlane oraz orzecznictwo sądów wymaga bieżącej współpracy z doświadczonymi prawnikami, którzy pomogą w sytuacji zaistnienia sporu z wykonawcą lub kierownikiem budowy, co do aspektów prawnych prowadzenia budowy. 

Nasze doświadczenie wynikające z prowadzenia postępowań przeciwko wykonawcom (roszczenia z tytułu rękojmi oraz roszczenia odszkodowawcze), a także przed organami nadzoru budowlanego w zakresie samowoli budowlanych z pewnością będzie przydatne w Państwa działalności. Oferowana reprezentacja przed organami oraz sądami sprawi, iż Państwa usługa na rzecz klienta będzie kompleksowa i jeszcze bardziej profesjonalna

Obrona przed roszczeniami klientów – reprezentacja Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w sądzie 

Kancelaria zajmuje się reprezentacją Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w toku procesów sądowych – w sprawach m.in. o zapłatę wierzytelności. Zapewnimy pomoc prawną w sytuacji kierowania do Państwa firm roszczeń klientów o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Obsługa ta obejmuje zarówno etap reklamacyjny (przedsądowy), jak i ewentualny spór w sądzie. 

Bieżąca i kompleksowa obsługa prawna Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Zakres usług Kancelarii obejmuje również bieżącą obsługę prawną spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Uwzględniając specyfikę Państwa działalności tworzymy umowy, regulaminy czy zajmujemy się obsługą spraw pracowniczych. 

Świadczymy bieżącą pomoc prawną, w tym pomagamy zabezpieczyć Państwa firmę przed nierzetelnymi lub niewypłacalnymi kontrahentami. 

Pomoc oraz doświadczenie Kancelarii we wszystkich aspektach prawnych działalności gospodarczej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Państwu skupić się na prowadzeniu firmy, mając jednocześnie gwarancję bezpieczeństwa prawnego.