Spory z wykonawcami – szkody remontowe oraz wykonawcze

Zakres usług
  1. pomoc prawna w przypadku wadliwie wykonanego remontu
  2. sporządzanie wezwań do usunięcia usterek
  3. sporządzenia oświadczeń o odstąpieniu od umowy
  4. pomoc prawna w sprawach dotyczących wykonawstwa zastępczego
  5. reprezentacja Klientów w sporach sądowych przeciwko wykonawcom
  6. dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przeciwko wykonawcom
  7. dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi przeciwko wykonawcom
  8. dochodzenie kar umownych od wykonawców
  9. weryfikacja umów zawieranych z wykonawcami

Przedsądowa obsługa sporu z Wykonawcą – odszkodowanie za źle wykonany remont

Kancelaria świadczy usługi prawne w przypadku zaistnienia sporu z Wykonawcami robót budowlanych oraz prac remontowych. Reprezentujemy Klientów w toku całego procesu dochodzenia roszczeń od Wykonawców.  Weryfikujemy postanowienia umowne, sporządzamy protokoły odbiorów, wezwania do naprawy wad oraz wezwanie do zapłaty. 

Szczegółowo przeanalizujemy Państwa sprawę i przedstawimy najbardziej efektywne rozwiązanie prawne. Pomoc Kancelarii w przypadku tzw. szkód remontowych dotyczy zarówno sytuacji, w których nie doszło jeszcze do wykonania umowy, jak również, gdy wykonawca wykonał umowę, ale w sposób wadliwy. 

Odstąpienie od umowy bądź wykonanie zastępcze – pomoc prawna w sporze z Wykonawcą

Doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu sporów z nierzetelnymi Wykonawcami pozwala na dobór odpowiednich środków ochrony prawnej. Doradzamy z jakich uprawnień skorzystać w konkretnej sytuacji, co jest kluczową kwestią w kontekście potencjalnego sporu sądowego. 

Wyjaśniamy jakie skutki prawne wiążą się z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą bądź powierzeniem dalszego wykonania umowy (remontu) innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, w tym, które rozwiązanie będzie w danej sytuacji korzystniejsze.

Odszkodowanie lub rękojmia – dochodzenie roszczeń od nierzetelnego Wykonawcy

Oferta Kancelarii obejmuje zarówno dochodzenie odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę jak i roszczeń w ramach rękojmi za wady.

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest właśnie dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy, m.in. roszczeń o odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny (wynagrodzenia). Doświadczenie z zakresu prawa budowlanego oraz sporów z deweloperami pozwala na kompleksową obsługę spraw przeciwko nierzetelnym Wykonawcom.

Nieterminowe wykonanie umowy – dochodzenie kar umownych od nierzetelnego Wykonawcy

Zakres usług Kancelarii obejmuje dochodzenie roszczeń z tytułu nieterminowego wykonania umowy o remont lub wykonawstwo, w szczególności z tytułu kar umownych.

Oferujemy również weryfikację umów przed ich podpisaniem z Wykonawcą, co daje Klientom pewność bezpieczeństwa prawnego we współpracy z podmiotem wykonującym remont lub inne prace wykonawcze. 

Spór sądowy z Wykonawcą – dochodzenie tzw. odszkodowań remontowych

Reprezentujemy Klientów w toku całego procesu sądowego z nierzetelnym Wykonawcą, koncentrując się na odpowiednim przygotowaniu materiału dowodowego  w ramach sporządzania pozwu. Pomagamy w dochodzeniu od Wykonawców odszkodowań za wszelkie wady, w tym nieterminowe wykonanie prac (remontu). 

Stawiamy na stały kontakt z Klientem, co gwarantuje Państwu pełną wiedzę o aktualnym stanie sprawy sądowej. Oferta Kancelarii ma charakter kompleksowy. Pomagamy rozwiązywać spory z Wykonawcami zarówno na drodze przedsądowej, jak i w ramach etapu sądowego.

Współpraca z rzeczoznawcami

Współpracujemy z doświadczonymi rzeczoznawcami budowlanymi oraz kosztorysantami, którzy zweryfikują stan zrealizowanych robót budowlanych oraz wycenią Państwa roszczenia.