Upadłości konsumenckie byłych przedsiębiorców

Zakres usług
  1. analiza stanu faktycznego oraz prawnego pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez byłych przedsiębiorców
  2. pomoc w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
  3. ustalenie listy wierzytelności oraz wszystkich innych istotnych okoliczności dla możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej
  4. przygotowanie i złożenie w systemie KRZ kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  5. reprezentacja w toku postępowania sądowego przed sądem upadłościowym
  6. weryfikacja projektu planu spłaty oraz uczestnictwo w rozprawie
  7. wsparcie w kontaktach z wierzycielami, syndykiem oraz innymi uczestnikami postępowania upadłościowego
  8. porady prawne dotyczące przebiegu postępowania upadłościowego oraz skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka - pomoc prawna dla byłych przedsiębiorców. Kancelaria od spraw upadłościowych w Poznaniu

Przesłanką ogłoszenia upadłości konsumenckiej – oprócz tzw. niewypłacalności – jest posiadanie statusu konsumenta. Przepisy prawa nie stoją zatem na przeszkodzie, aby wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożył były przedsiębiorca (osoba fizyczna, która prowadziła działalność gospodarczą i doszło do wykreślenia tej działalności z rejestru CEIDG).

Na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sąd upadłościowy nie bada zatem przyczyny powstania niewypłacalności, w tym, czy były przedsiębiorca miał obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. 

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w pomocy byłym przedsiębiorcom w ramach upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest szansą na uwolnienie się nie tylko od prywatnych, ale także firmowych długów, w szczególności z tytułu podatków czy składek na ubezpieczenie (ZUS).

Upadłość konsumencka dla byłych przedsiębiorców - czy warto ogłosić upadłość?

W przypadku upadłości konsumenckiej byłych przedsiębiorców głównym celem postępowania jest tzw. oddłużenie, tj. częściowe lub całkowite umorzenie długów dłużnika, do którego dochodzi w ramach planu spłaty po uprzednim spieniężeniu majątku dłużnika.

Zaletą upadłości konsumenckiej dla byłych przedsiębiorców jest znaczące ułatwienie procedury upadłościowej oraz dużo niższe koszty postępowania upadłościowego. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega opłacie, która wynosi jedynie 30 złotych. 

Kolejną zaletą upadłości konsumenckiej byłych przedsiębiorców jest umorzenie zarówno prywatnych jak i firmowych długów

Długi prywatne

Chwilówki
kredyty hipoteczne
kredyty gotówkowe
koszty postępowań sądowych i komorniczych
opłaty za czynsz, prąc, gaz, Internet czy telefon

Długi firmowe

kredyty firmowe (obrotowe, hipoteczne)
Leasing
należności wobec Urzędu Skarbowego
należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
zobowiązania wobec klientów

Pomoc prawna w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dla byłych przedsiębiorców

W ramach upadłości konsumenckiej były przedsiębiorca może uwolnić się nie tylko od swoich prywatnych, ale także firmowych długów, w szczególności z tytułu podatków czy składek na ubezpieczenie. 

Upadłość konsumencka może stanowić nie tylko nowy start w życiu prywatnym, ale również zawodowym, np. poprzez założenie firmy po przejściu przez proces upadłościowy.  

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc w przeprowadzeniu byłego przedsiębiorcę przez proces upadłości konsumenckiej. Więcej na temat procesu upadłości konsumenckiej oraz kosztów przeprowadzenia takiego postępowania można znaleźć w zakładce: „Upadłości konsumenckie”.