Upadłości konsumenckie

Zakres usług
 1. analiza stanu faktycznego oraz prawnego pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 2. pomoc w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 3. ustalenie listy wierzytelności oraz wszystkich innych istotnych okoliczności dla możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 4. przygotowanie i złożenie w systemie KRZ kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 5. reprezentacja w toku postępowania sądowego przed sądem upadłościowym
 6. weryfikacja projektu planu spłaty oraz uczestnictwo w rozprawie
 7. wsparcie w kontaktach z wierzycielami, syndykiem oraz innymi uczestnikami postępowania upadłościowego
 8. porady prawne dotyczące przebiegu postępowania upadłościowego oraz skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka - pomoc prawna dla osób zadłużonych. Kancelaria od spraw upadłościowych w Poznaniu

Narastające problemy finansowe nie muszą oznaczać sytuacji bez wyjścia. Dzięki upadłości konsumenckiej mamy szansę nie tylko na oddłużenie, ale również nowy start w życiu rodzinnym oraz zawodowym.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach upadłości konsumenckiej. Analizujemy czy w danej sytuacji istnieje szansa na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oferta Kancelarii obejmuje pomoc w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji oraz jej ocenę pod kątem przepisów prawa upadłościowego. 

Sporządzamy kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej za pośrednictwem systemu KRZ. Oferujemy pomoc w kontakcie z syndykiem oraz przy analizie projektu planu spłaty. Jesteśmy obecni z Klientem podczas przesłuchania na rozprawie. Pomagamy przejść przez cały proces upadłości konsumenckiej od początku do końca. 

Nadrzędnym celem Kancelarii jest doprowadzenie do jak największego oddłużenia Klienta.

Upadłość konsumencka – jaki jest cel niniejszego postępowania?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe prowadzone wobec niewypłacalnych osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc takich, które nie są w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, czyli spłacać zaciągniętych zobowiązań. 

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest częściowe lub całkowite umorzenie długów dłużnika. W ramach niniejszego postępowania dochodzi do spieniężenia majątku dłużnika i następnie ustalenia planu spłaty wierzycieli, w ramach którego dłużnik dokonuje ratalnej spłaty części zadłużenia. 

Dzięki upadłości konsumenckiej długi zaspokajane są w ramach jednego postępowania, a niespłacone zobowiązania umarzane.

Warunki (przesłanki) ogłoszenia upadłości konsumenckiej – kiedy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość konsumencką wystarczy spełnić jedną przesłankę – przesłankę niewypłacalności. Jest to jedyna okoliczność, jaka jest badana przez Sąd upadłościowy w momencie składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kancelaria pomaga w ocenie, czy doszło do spełnienia przesłanki niewypłacalności. Następnie w imieniu Klienta składamy kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z niezbędnymi dokumentami.

Korzyści wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej – jakie długi umarzane są w ramach upadłości konsumenckiej?

Celem upadłości konsumenckiej jest tzw. oddłużenie, czyli umorzenie niespłaconych zobowiązań (długów). Do oddłużenia dochodzi w ramach tzw. planu spłaty, w którym to sąd upadłościowy ustala, jaka część zobowiązań (długów) upadłego, która powstała przed dniem ogłoszenia upadłości, zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.  W ramach upadłości konsumenckiej dochodzi bowiem do umorzenia długów takich jak:
 • chwilówki
 • kredyty hipoteczne
 • kredyty gotówkowe
 • koszty postępowań sądowych i komorniczych
 • opłaty za czynsz, prąd, gaz, Internet czy telefon

Pomoc prawna dla osób zadłużonych – czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest szansą na rozpoczęcie nowego życia bez długów, wyjście ze spirali zadłużenia oraz odzyskanie spokoju. 

Kancelaria wspiera Klientów przez cały proces upadłości konsumenckiej. Jakkolwiek postępowanie to wiąże się z ryzykiem utraty majątku (jeśli dłużnik go posiada), ale i tak jest to korzystniejsze rozwiązanie niż postępowanie egzekucyjne i zajęte przez komornika sądowego konto.

W ramach współpracy wyjaśniamy wszystkie skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w tym czy w danej sytuacji ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dla dłużnika korzystne.

Koszty postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – ile kosztuje prawnik?

Co do zasady koszty prowadzenia postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są niewielkie. Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości to jedynie 30 złotych. Doliczyć należy 17 złotych od opłaty skarbowej, jeżeli w sprawie występuje prawnik.

Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości mogą dojść koszty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych dokumentów – koszty te nie powinny przekroczyć kilkuset złotych. 

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii w sprawie upadłości konsumenckiej uzależniona jest od ilości dokumentów do przeanalizowania, liczby wierzycieli oraz innych, szczególnych okoliczności, które mają wpływ na ewentualne oddłużenie dłużnika. Mając świadomość trudnych sytuacji w których są osoby zadłużone, Kancelaria przewiduje ratalny system płatności wynagrodzenia

Historie osób, które przeszły upadłość konsumencką

Poniżej prezentujemy historie Klientów, którzy byli reprezentowani przez Zespół Kancelarii i którym udało się uzyskać wolność od długów.