Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Raiffeisen

Postanowieniem z dnia 11 marca 2024 r., w sprawie I ACz 2084/23, Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie banku Raiffeisen Bank International  Aktiengesellschaft, na postanowienie Sądu I Instancji (Sądu Okręgowego w Poznaniu), które dotyczyło zawieszenia spłaty rat kapitałowo – odsetkowych na czas trwania procesu. Przedmiotowa sprawa dotyczy unieważnienia kredytu EURO zawartego w 2009 r. z ówczesnym bankiem …

Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Raiffeisen Read More »

Nieważność spłaconej umowy NORDEA – HABITAT z kursem negocjowanym

Wyrokiem z dnia 21 marca 2024 r., Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat kapitałowo – odsetkowych (w walucie PLN oraz CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie). Przedmiotowa sprawa dotyczy wzorca umownego – kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat z 2008 r. Na uwagę zasługuje fakt, że kredyt został przedterminowo spłacony …

Nieważność spłaconej umowy NORDEA – HABITAT z kursem negocjowanym Read More »

Kara umowna od dewelopera

Wielokrotnie zdarza się, że przedsięwzięcie deweloperskie realizowane jest z opóźnieniem. W takiej sytuacji warto sprawdzić w umowie zawartej z deweloperem, czy mamy zastrzeżoną karę umowną na wypadek tego typu zdarzeń. Kara umowna od dewelopera – przesłanki naliczenia kary umownej Kara umowna została uregulowana w art. 483 – 484 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z niniejszymi przepisami, aby …

Kara umowna od dewelopera Read More »

Najem mieszkania a unieważnienie kredytu frankowego

Często kredytobiorcy, którzy zawierali umowy kredytu frankowego, zmieniali swoje plany życiowe i po jakimś czasie od daty zawarcia umowy kredytowej przeznaczali mieszkania na wynajem. Część z kolei kredytobiorców zawierała kredyty z myślą, aby od razu wynająć mieszkanie. Czy w takim wypadku kredytobiorca również może domagać się unieważnienia kredytu? Dlaczego banki w sprawach frankowych podnoszą kwestię …

Najem mieszkania a unieważnienie kredytu frankowego Read More »

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z trzech typów spółek (obok spółki jawnej oraz spółki komandytowej), którą można założyć w trybie przyspieszonym przez Internet (system S24). Czy warto zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet? Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet jest szybszym i co do zasady wygodniejszym rozwiązaniem, aniżeli rejestracji spółki w sposób …

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet? Read More »

Odpowiedzialność biura podróży za zagubiony lub opóźniony bagaż

Artykuł dotyczy zagadnienia dotyczącego zagubienia bagażu przez linie lotnicze podczas zorganizowanej imprezy turystycznej przez biuro podróży. Opóźniony lub zagubiony bagaż podczas imprezy turystycznej Czy podczas długo wyczekiwanego urlopu Twój bagaż został opóźniony lub zagubiony a biuro podróży nie chce udzielić pomocy? Zaginiecie lub opóźnienie bagażu stanowi nieprawidłowość, do której usunięcia niewątpliwie zobligowane jest biuro podróży. …

Odpowiedzialność biura podróży za zagubiony lub opóźniony bagaż Read More »

Zbycie nieruchomości a skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W artykule analizujemy zagadnienie wpływu zbycia nieruchomości na możliwość złożenia skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – czyli posiadania legitymacji do zaskarżania planu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – realizacja inwestycji Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi kluczową informację dla właścicieli nieruchomości na terenie danej gminy. Miejscowy plan, jako akt prawa miejscowego, reguluje kwestie możliwej zabudowy …

Zbycie nieruchomości a skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Read More »

Jak skutecznie napisać skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może w znaczący sposób ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić zabudowę na działce stanowiącej własność mieszkańca Gminy. Tym samym powstaje pytanie, czy uchwała Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zaskarżalna, a jeżeli tak to jaka jest właściwa procedura zaskarżenia? Skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustawodawca przewidział, iż każdy, którego interes …

Jak skutecznie napisać skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Read More »

Unieważnienie kredytu w EURO Raiffeisen (Polbank EFG)

Artykuł przedstawia analizę kredytu hipotecznego EURO zawartego z EFG Eurobank ERGASIAS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (obecnie: Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft) pod kątem możliwości unieważnienia niniejszej umowy. Pozew o unieważnienie kredytu w EURO – kredyt hipoteczny Polbank EFG Wzorzec umowny – kredyt hipoteczny zawierany z nieistniejącym już bankiem EFG Eurobank ERGASIAS S.A. Spółka Akcyjna Oddział …

Unieważnienie kredytu w EURO Raiffeisen (Polbank EFG) Read More »