Ile trwa sprawa rozwodowa w Poznaniu?

Udzielenie odpowiedzi na tak zadane pytanie, jednym zdaniem nie jest możliwe. Czas trwania sprawy rozwodowej zależy przede wszystkim od stopnia skonfliktowania małżonków oraz od ilości czynności, które musi przeprowadzić Sąd. Czas rozpoznania sprawy o rozwód zależy również od stopnia obciążenia decernatu sędziego rozpoznającego sprawę.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie w Poznaniu?

W Poznaniu, sprawa o rozwód bez orzekania o winie, gdzie wszystkie warunki rozstania są uzgodnione, zajmuje około trzech miesięcy i kończy się na jednej rozprawie. Sama rozprawa w takim przypadku trwa około 15-30 minut, w zależności czy z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci, wówczas zachodzi potrzeba krótkiego, parominutowego przesłuchania świadka.

Termin trzech miesięcy został wskazany w przybliżeniu. Zdarzały się bowiem sytuację, że Sąd Okręgowy w Poznaniu wyznaczał termin już po dwóch miesiącach, a czasami nawet szybciej. Należy jednak mieć na uwadze, że termin może być odleglejszy i zostać wyznaczony po 6 miesiącach od wniesienia pozwu.

Jeżeli małżonkowie nie domagają się ustalenia winy, ale pozostają w sporze co do pozostałych spraw jak np. kontakty z dziećmi, miejsce zamieszkania dzieci, wówczas sprawa proporcjonalnie się wydłuża o czas konieczny do rozstrzygnięcia sporu przez Sąd.

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie w Poznaniu?

Wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy rozwodowej, w której małżonkowie nie rezygnują z orzekania o winie, wniesionej do Sądu Okręgowego w Poznaniu, zajmuje więcej niż w przypadku, gdy strony nie domagają się ustalania winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że pierwszy termin wyznaczany jest orientacyjnie po około pół roku od wniesienia pozwu. Czasami termin jest wyznaczany szybciej, ale niejednokrotnie terminy są wyznaczane nawet później. Sprawy gdzie strony roztrząsają odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego potrafią trwać nawet kilka lat w pierwszej instancji.

Konkludując, im więcej czynności Sąd będzie zobowiązany przeprowadzić tym dłużej postępowanie rozwodowe będzie trwało. Jeżeli spór między małżonkami będzie dotyczyć władzy rodzicielskiej i kontaktów konieczne będzie przeprowadzenie dowodu z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych. Wydanie opinii zajmuje biegłym kilka miesięcy, a w badaniu biorą udział dzieci.

Jak długo sąd rozpoznaje apelację w sprawie rozwodowej w Poznaniu?

Co  bardzo istotne, czas rozpoznania apelacji w Poznaniu, w wydziale cywilnym może zając od roku do nawet dwóch lat. Warto mieć to na uwadze podczas podejmowania decyzji co do apelacji w sprawie rozwodowej. Podczas gdy sama rozprawa apelacyjna nie trwa dłużej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt minut.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku złożenia zażalenia na postanowienia Sądu wydane w toku sprawy o rozwód, sprawa przedłuży się o czas rozpoznania zażalenia. W poznańskim Sądzie Apelacyjnym zajmuje to dłużej aniżeli rozpoznanie apelacji, ale trzeba się liczyć, że będzie to trwało kilka miesięcy.

Ile trwa sama rozprawa rozwodowa?

Bywa, że niektóre rozprawy rozwodowe trwają około 15 minut i kończą się wydaniem wyroku rozwodowego. Natomiast, należy wrócić do uwagi wstępnej, długość trwania rozprawy rozwodowej uzależniona jest od kwestii, które wymagają wyjaśnienia.

Im mniej jest punktów spornych tym rozprawa trwa relatywnie krócej. Natomiast, przy silnie zantagonizowanych małżonkach, rozprawa może trwać kilka godzin, w szczególności jeśli dojdzie do tego przesłuchanie świadków.

Gdy nie uda się zakończyć postępowania na jednej rozprawie, wówczas przerwa między rozprawami wynosi około 3-6 miesięcy, w sporadycznych przypadkach, nawet dłużej.

Pomoc prawna w sprawach rozwodowych w Poznaniu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *