Spłacony kredyt EURO nieważny – wygrana z mBank S.A.

Wyrokiem z dnia 1 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy dochodzone pozwem kwoty (wyrażone w walucie EURO) wraz z kosztami postępowania sądowego.

Sprawa dotyczy umowy kredytowej EURO z 2010 r. zawartej z BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.), która to umowa została przedterminowo spłacona w całości. Pomimo spłaty kredytu EURO w całości (tzw. kredyt zamknięty), kredytobiorca w pozwie domagał się zasądzenia na swoją rzecz nadwyżki ponad udostępnioną kwotę kredytu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *