Kredyt EURO Nordea Habitat z 2012 r. nieważny w całości

Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ustalił nieważność umowy kredytu EURO zawartej z bankiem Nordea Bank Polska S.A. w 2012 r. oraz zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzone pozwem kwoty.

Niniejsza sprawa była nietypowa (i przez to trudniejsza) z kilku względów:

– umowa została zawarta w 2012 r., a więc po wejściu w życie tzw. Ustawy antyspreadowej;

– walutą indeksacji było EURO a nie frank szwajcarski;

– umowa umożliwiała spłatę kredytu w walucie indeksacji (EURO) począwszy od dnia jej zawarcia;

– nadto umowa umożliwiała – teoretycznie – wypłatę kwoty kredytu w walucie obcej.

Wyrok jest nieprawomocny. Kancelaria oczekuje apelacji ze strony banku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *