Prawo spółek – obsługa korporacyjna

Zakres usług
  1. zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego (spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółek Akcyjnych)
  2. zakładanie spółek przez Internet (S24)
  3. reprezentacja spółek przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS)
  4. przygotowywanie umów oraz statutów spółek prawa handlowego
  5. sporządzanie protokołów Zgromadzeń Wspólników oraz Walnych Zgromadzeń
  6. wsparcie zarządów i Rad Nadzorczych w sprawach związanych z działalnością spółki
  7. obsługa Zgromadzeń Wspólników lub Akcjonariuszy
  8. przekształcenie jednoosobowych działalności gospodarczych w spółkę
  9. wsparcie procesów przekształcenia, łączenia, podziałów oraz likwidacji spółek prawa handlowego
  10. sporządzanie pozwów i reprezentacja w sprawach o wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki, uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały

Pomoc prawna przy rejestracji i zakładaniu spółek. Kancelaria w Poznaniu

Usługi Kancelarii z zakresu prawa spółek mają charakter kompleksowy. Doradzamy Klientom w wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, w szczególności umowę spółki. Organizujemy spotkanie u Notariusza współpracującego z Kancelarią celem zawarcia umowy spółki i następnie dokonujemy rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 

Dzięki wsparciu Kancelarii dokonacie Państwo wyboru najlepszej z możliwych opcji, a cały proces rejestracji i założenia spółki przebiegnie szybko i sprawnie.  

Co ważne, jako Kancelaria specjalizująca się w sprawach upadłościowych, przy rejestracji spółki zwracamy szczególną uwagę na kwestię Państwa odpowiedzialności jako wspólników oraz osób zarządzających (Członków Zarządu) w przypadku problemów finansowych lub niewypłacalności spółki. Pozwoli to już w momencie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej uniknąć pewnych niekorzystnych konsekwencji.

Pomoc prawna przy rejestracji i założeniu spółki przez Internet (S24)

Oferta Kancelarii obejmuje również pomoc w założeniu i rejestracji spółki przez Internet – spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomoc ta jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, którym zależy na rejestracji spółki celowej ze względu na charakter realizowanego przedsięwzięcia bądź szybkim rozpoczęciu działalności gospodarczej. 

Pomagamy przejść przez proces rejestracji konta w systemie S24 i następnie dodania oraz podpisania wszystkich niezbędnych do założenia lub zmiany umowy spółki dokumentów, jak i oświadczeń. 

Uzupełniamy i wysyłamy w imieniu Klientów wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) za pośrednictwem systemu S24. 

Możliwość założenia spółki przez Internet to nie tylko oszczędność pieniędzy ale również czasu – prawidłowo złożony wniosek o wpis spółki przez Internet jest rozpoznawany w ciągu jednego do maksymalnie kilku dni. 

Reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym – pomoc prawna w składaniu wniosków przez PRS

Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących rejestracji spółki, jak i rejestracji przeprowadzanych zmian przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS).

Obecnie wszystkie zmiany przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Portal Rejestrów Sądowych (PRS). Posiadamy bogate doświadczenie w składaniu wniosków w niniejszym systemie, dzięki czemu proces rejestracji spółki bądź jej zmiany przebiegnie sprawnie i bez jakichkolwiek zakłóceń.

Uzupełnimy za Państwa formularze KRS oraz przygotujemy wszystkie niezbędne oświadczenia oraz załączniki. Zaoszczędzicie Państwo nie tylko czas, ale również unikniecie negatywnych konsekwencji popełnianych w tych sprawach błędów, które mogą skutkować odmową wpisu spółki bądź jej zmiany do KRS. 

Bieżąca obsługa korporacyjna – pomoc prawna w prowadzeniu działalności gospodarczej

Doświadczony Zespół Kancelarii oferuje wsparcie prawne dla osób zarządzających (wspólników, członków zarządu, a także członków Rad Nadzorczych) w bieżącym funkcjonowaniu firmy. 

W naszej pracy staramy się być nie tylko wsparcie prawnym, ale również biznesowym. Oceniamy konsekwencje potencjalnych kroków z perspektywy prawnej oraz ekonomicznej i wizerunkowej. Zwracamy szczególną uwagę na ochronę prawną osób zarządzających oraz wspólników przed skutkami niewypłacalności firmy.

Poznajemy zasady funkcjonowania Państwa przedsiębiorstwa tak, aby nasze wsparcie było jak najbardziej efektywne. Zyskujecie dzięki temu Państwo czas, pieniądze oraz niezbędny spokój. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy pomoc prawną w ramach stałej obsługi poprzez kontakt telefoniczny oraz mailowy, ale także w ramach dyżurów pełnionych w siedzibie Klienta bądź innej dogodnej formie.

Obsługa korporacyjna przedsiębiorców z branży budowalnej

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców (w tym spółek) z branży budowlanej: Architektów i Projektantów, kierowników budów, geodetów, Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego oraz wykonawców.