Kredyt EURO z 2010 r. zawarty z Polbank EFG nieważny

Przedmiotowa umowa została zawarta w 2010 r. i od początku była spłacana w walucie EURO. Okoliczność ta nie przeszkodziła sądowi w uwzględnieniu powództwa. W przypadku uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie, kredytobiorcy będą zobowiązani do zwrotu na rzecz banku wyłącznie udostępnionej im kwoty kredytu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *