Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Raiffeisen

Postanowieniem z dnia 11 marca 2024 r., w sprawie I ACz 2084/23, Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie banku Raiffeisen Bank International  Aktiengesellschaft, na postanowienie Sądu I Instancji (Sądu Okręgowego w Poznaniu), które dotyczyło zawieszenia spłaty rat kapitałowo – odsetkowych na czas trwania procesu.

Niniejsza sprawa „pokazuje”, że podważyć można nie tylko kredyt powiązany z walutą franka szwajcarskiego. Kredyty EURO czy związane z walutą dolara amerykańskiego lub jena japońskiego zawierają bardzo często analogiczne niedozwolone postanowienia jak kredyty frankowe.

Postanowienie jest prawomocne, co oznacza, że Kredytobiorcy przez czas trwania postępowania sądowego nie muszą spłacać dalej kredytu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *