Nieważność spłaconej umowy NORDEA – HABITAT z kursem negocjowanym

Wyrokiem z dnia 21 marca 2024 r., Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat kapitałowo – odsetkowych (w walucie PLN oraz CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie).

Ww. wyrok jest kolejnym korzystnym rozstrzygnięciem Klientów Kancelarii w sprawie przeciwko Nordea Bank Polska S.A. (obecnie: PKO BP S.A.).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *