Wstrzymanie spłaty kredytu przeciwko PEKAO S.A.  – zabezpieczenie powództwa             

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, w sprawie XII C 3097/22 na wniosek kredytobiorców wstrzymał obowiązek dokonywania przez nich spłat rat kredytu na czas trwania procesu.

Przedmiotowa sprawa dotyczy wzorca umownego – kredytu budowlano-hipotecznego zawartego z bankiem Bank BPH S.A., w której to umowie niedozwolone postanowienia umowne znajdowały się w załączniku nr 7 do umowy.

Jest to kolejne zabezpieczenie powództwa w sprawie frankowej uzyskane przez Kancelarię. Wydane przez sąd postanowienie pozostaje w zgodzie z wyrokiem TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r., w sprawie C – 287/22. Dzięki ww. postanowieniu kredytobiorcy w oczekiwaniu na wyrok w sprawie nie muszą dokonywać jakichkolwiek dalszych spłat na poczet zawartej między stronami umowy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *