Wygrana przed Sądem Najwyższym – umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny uznana za nieważną

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie I CSK 6334/22 Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej PKO BP S.A. do rozpoznania uznając tym samym, iż umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2008 r. jest nieważna.

W przedmiotowej sprawie Sądy obu instancji uznały, iż zapisy znajdujące się w ww. umowie mają charakter niedozwolony (abuzywny), zasądzając na rzecz kredytobiorców nadpłaconą kwotę kredytu (wyrok I Instancji: Sąd Rejonowy w Jarocinie z dnia 25 października 2021 r., I C 947/20, wyrok II Instancji: Sąd Okręgowy w Kaliszu z dnia 23 czerwca 2022 r., II Ca 1196/21).

Spłacony kredyt frankowy – rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

Istotną okolicznością był fakt, iż kredytobiorcy dochodzili tzw. nadwyżki ponad udostępnioną kwotę kredytu, w sprawie w której doszło do przedterminowej spłaty kredytu frankowego. Sąd Najwyższy tym samym podzielił stanowisko kredytobiorców, że spłata kredytu frankowego nie stanowi przeszkody w dochodzeniu roszczeń od banku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *