Wstrzymanie spłaty kredytu mieszkaniowego Nordea – Habitat – zabezpieczenie powództwa

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, w sprawie I C 266/23 na wniosek kredytobiorców wstrzymał obowiązek dokonywania przez nich spłat rat kredytu na czas trwania procesu.

Przedmiotowa sprawa dotyczy wzorca umownego dawnej Nordei Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.) Nordea Habitat z 2011 r., który dawał możliwość wypłaty oraz spłaty kredytu w walucie indeksacji (CHF).

Zabezpieczenia powództwa w sprawie frankowej – wyrok TSUE C – 287/22

Udzielenie kredytobiorcom zabezpieczenia pozostaje w zgodzie z prawem unijnym, w szczególności z wyrokiem TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r., w sprawie C – 287/22.

Dzięki ww. postanowieniu kredytobiorcy w oczekiwaniu na wyrok w sprawie nie muszą dokonywać jakichkolwiek dalszych spłat na poczet zawartej między stronami umowy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *