zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zbycie nieruchomości a skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W artykule analizujemy zagadnienie wpływu zbycia nieruchomości na możliwość złożenia skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – czyli posiadania legitymacji do zaskarżania planu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – realizacja inwestycji Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi kluczową informację dla właścicieli nieruchomości na terenie danej gminy. Miejscowy plan, jako akt prawa miejscowego, reguluje kwestie możliwej zabudowy …

Zbycie nieruchomości a skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Read More »

Jak skutecznie napisać skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może w znaczący sposób ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić zabudowę na działce stanowiącej własność mieszkańca Gminy. Tym samym powstaje pytanie, czy uchwała Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zaskarżalna, a jeżeli tak to jaka jest właściwa procedura zaskarżenia? Skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustawodawca przewidział, iż każdy, którego interes …

Jak skutecznie napisać skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Read More »

Procedura wydania warunków zabudowy a uchwalenie miejscowego planu

Bardzo częstą sytuacją jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji gdy trwa procedura wydania warunków zabudowy. Artykuł odpowiada na pytanie co dzieje się z postępowaniem o wydanie warunków zabudowy w momencie uchwalenie wspomnianego planu. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sformalizowanym i długi procesem. Organ wykonawczy gminy zobowiązany …

Procedura wydania warunków zabudowy a uchwalenie miejscowego planu Read More »