zabezpieczenie powództwa

Prawomocne wstrzymanie spłaty kredytu w sprawie umowy EKSTRALOKUM

Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 21 lutego 2024 r., w sprawie I ACz 2095/23, oddalił zażalenie banku Santander Bank Polska S.A., na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie spłaty rat kredytu w toku postępowania sądowego. Sprawa dotyczy kredytu mieszkaniowego EKSTRALOKUM zawartego z ówczesnym bankiem Kredyt Bank S.A. Wydane postanowienie jest prawomocne. Kredytobiorcy …

Prawomocne wstrzymanie spłaty kredytu w sprawie umowy EKSTRALOKUM Read More »

Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Nordea Habitat z 2010 r.   

W toku postępowania sądowego Sąd Okręgowy w Łodzi, w sprawie I C 2712/23 z powództwa kredytobiorców o unieważnienie kredytu EURO (wzorzec kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2010 r.), postanowieniem z dnia 16 lutego 2024 r. zabezpieczył powództwo poprzez zawieszenie obowiązku dalszej spłaty kredytu przez kredytobiorców. Na uwagę zasługuje fakt, że mamy w niniejszej sprawie do czynienia …

Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Nordea Habitat z 2010 r.    Read More »