Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Nordea Habitat z 2010 r.   

W toku postępowania sądowego Sąd Okręgowy w Łodzi, w sprawie I C 2712/23 z powództwa kredytobiorców o unieważnienie kredytu EURO (wzorzec kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2010 r.), postanowieniem z dnia 16 lutego 2024 r. zabezpieczył powództwo poprzez zawieszenie obowiązku dalszej spłaty kredytu przez kredytobiorców.

Na uwagę zasługuje fakt, że mamy w niniejszej sprawie do czynienia z kredytem w EURO i to z 2010 r. Wzorzec Nordea – Habitat z 2010 r. dawał możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w EURO od początku zawarcia umowy. Jest to jeden z trudniejszych wzorców.

Opisywane postanowienie pozwala kredytobiorcom wstrzymać się z jakimikolwiek dalszymi spłatami na czas trwania procesu. Uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie pozwala na stwierdzenie, że sąd najprawdopodobniej uwzględni powództwo i ustali nieważność umowy kredytowej w EURO oraz zasądzi na rzecz kredytobiorców nadpłacone pieniądze.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *