Prawomocne wstrzymanie spłaty kredytu w sprawie umowy EKSTRALOKUM

Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 21 lutego 2024 r., w sprawie I ACz 2095/23, oddalił zażalenie banku Santander Bank Polska S.A., na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie spłaty rat kredytu w toku postępowania sądowego.

Sprawa dotyczy kredytu mieszkaniowego EKSTRALOKUM zawartego z ówczesnym bankiem Kredyt Bank S.A.

Wydane postanowienie jest prawomocne. Kredytobiorcy wystarczy teraz cierpliwie czekać na rozprawę apelacyjną, na której z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do uznania nieważności umowy kredytowej (podtrzymania wyroku Sądu I Instancji).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *