Pozbawienie BTE wykonalności Deutsche Bank Polska S.A.

Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie udzielił Klientowi Kancelarii zabezpieczenia roszczenia o pozbawienie bankowego tytułu wykonawczego (BTE) wykonalności poprzez zawieszenie toczącego się przed Komornikiem sądowym postępowania egzekucyjnego.

Dzięki ww. postanowieniu Komornik sądowy nie może dłużej prowadzić postępowania egzekucyjnego, w tym egzekucji z nieruchomości stanowiącej własność Klienta.

We wniosku o zabezpieczenie Kancelaria podniosła szereg argumentów związanych tak z nieważnością kredytu denominowanego powiązanego z walutą EURO jak i samą wadliwością bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) stanowiącego podstawę prowadzonej egzekucji.

Kancelaria w dalszej kolejności składać będzie pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (BTE). Pozbawienie bankowego tytułu wykonawczego (BTE) wykonalności, pozwoli Kredytobiorcy na pozbycie się zadłużenia, którego podstawą jest nieważna umowa kredytu denominowana w walucie EURO.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *