Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zbycie nieruchomości a skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W artykule analizujemy zagadnienie wpływu zbycia nieruchomości na możliwość złożenia skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – czyli posiadania legitymacji do zaskarżania planu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – realizacja inwestycji Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi kluczową informację dla właścicieli nieruchomości na terenie danej gminy. Miejscowy plan, jako akt prawa miejscowego, reguluje kwestie możliwej zabudowy …

Zbycie nieruchomości a skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Read More »

Jak skutecznie napisać skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może w znaczący sposób ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić zabudowę na działce stanowiącej własność mieszkańca Gminy. Tym samym powstaje pytanie, czy uchwała Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zaskarżalna, a jeżeli tak to jaka jest właściwa procedura zaskarżenia? Skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustawodawca przewidział, iż każdy, którego interes …

Jak skutecznie napisać skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Read More »

Przeznaczenie nieruchomości na drogę wewnętrzną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

W toku procedury planistycznej prowadzonej przez Gminę, częstym problemem jest przeznaczenie części ich nieruchomości na drogi wewnętrzne. Droga wewnętrzna w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie części nieruchomości na drogi wewnętrzne może być zasadnym i pożądanym przez mieszańców Gminy rozstrzygnięciem, którzy są obejmowani nowym miejscowym planem, jednakże w większości przypadków rodzi to spore komplikacje w zagospodarowaniu …

Przeznaczenie nieruchomości na drogę wewnętrzną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Read More »