Spłata kredytu frankowego a przedawnienie roszczeń

W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie, jakie są szanse na odzyskanie pieniędzy przy spłacie kredytu frankowego, w tym jak wygląda kwestia przedawnienia nadpłaconych pieniędzy.

Spłacony kredyt frankowy a pozew o zapłatę

Wielu kredytobiorców nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż spłata kredytu frankowego kilka czy kilkanaście lat temu nie zamyka drogi sądowej w walce z bankiem. W przypadku bowiem spłaconego kredytu frankowego kredytobiorca może domagać się zwrotu nadpłaconych pieniędzy w oparciu o tzw. przesłankową nieważność kredytu frankowego.

Okres przedawnienia przy kredycie frankowym

Zgodnie z obowiązującymi od 9 lipca 2018 r. nowymi przepisami, termin przedawnienia dla roszczeń konsumentów został skrócony z 10-letniego terminu przedawnienia do 6 lat. Niemniej, w dużej mierze i tak będziemy stosować dłuższy, 10-letni termin przedawnienia.

Powyższe wynika z tzw. przepisów przejściowych. Tym samym 6-letni termin przedawnienia dotyczy tych rat kapitałowo – odsetkowych oraz innych opłat, które były spłacone po 9 lipca 2018 r.

Początek biegu terminu przedawnienia przy kredycie frankowym

Aby dowiedzieć się czy nasze potencjalne roszczenie przeciwko bankowi nie jest przedawnione należy ustalić, od kiedy powinniśmy liczyć początek biegu terminu przedawnienia.

Z pomocą przychodzi nam tutaj orzecznictwo TSUE (m.in. wyrok TSUE z dnia 8 września 2022 r., sygn. akt: C-80/21, C-81/21 oraz C-82/21), zgodnie z którym termin przedawnienia roszczeń majątkowych uzależniony jest od wiedzy kredytobiorcy –  tym samym dopiero wiedza kredytobiorcy o nieuczciwości powoduje rozpoczęcie biegu przedawnienia.

Innymi słowy, bieg terminu przedawnienia nadpłaconych przez nas pieniędzy rozpoczyna się w momencie, w którym dowiedzieliśmy się (otrzymaliśmy z Kancelarii stosowną analizę prawną), że w naszej umowie znajdują się niedozwolone postanowienia umowne.

Tym data zawarcia umowy kredytu frankowego czy data spłaty całego kredytu co do zasady nie mają znaczenia dla możliwości dochodzenia przez nas nadpłaconych pieniędzy w sądzie.

Spłata kredytu frankowego a możliwość odzyskania pieniędzy

W oparciu o przedstawione informacje, w tym orzecznictwo TSUE, bardzo rzadko dojdzie do sytuacji, w której to roszczenie o zwrot nadpłaconych pieniędzy przy kredycie frankowym będzie przedawnione.

Jakkolwiek kwestia wiedzy kredytobiorcy o klauzulach abuzywnych winna być przedmiotem analizy przed wszczęciem postępowania, to przyjmuje się, że najczęstszą datą, kiedy kredytobiorca dowiedział się o niedozwolonych postanowieniach umownych, jest analiza umowy kredytowej przez Kancelarię.

Pomoc prawna dla kredytobiorców którzy spłacili kredyt frankowy

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dla kredytobiorców przy spłaconych kredytach frankowych (oraz w innych walutach: EURO, dolarze amerykańskim czy jenie japońskim) – począwszy od pomocy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji po etap przedsądowy, jak i etap sądowy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *