Wygrana z Nowa Itaka sp. z o.o. – odpowiedzialność biura podróży za skradziony bagaż

Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Opolu w sprawie II Ca 1040/23 oddalił apelację biura podróży od wyroku Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 9 maja 2022 r., w sprawie I C 604/22, w którym to wyroku przyjęto pełną odpowiedzialność biura podróży za kradzież bagażu w obiekcie hotelowym.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop oraz odszkodowanie w związku ze skradzionym bagażem

W przedmiotowej sprawie doszło do kradzieży bagażu podróżnych w obiekcie hotelowym. Sądy obu Instancji uznały, że biuro podróży ponosi pełną odpowiedzialność za skradziony bagaż. Podstawą odpowiedzialności biura podróży są tutaj art. 48 ust. 1 oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

W konsekwencji na rzecz podróżnych zasądzono wartość skradzionych rzeczy (w wysokości 20.694,11 złotych) oraz po 9.670,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za zmarnowany urlop (w wyniku dokonanej kradzieży).

Wyrok jest prawomocny. Zasądzone należności wraz z kosztami postępowania oraz odsetkami zostały zwrócone przez biuro podróży.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *