unieważnienie kredytu

Nieważność spłaconej umowy NORDEA – HABITAT z kursem negocjowanym

Wyrokiem z dnia 21 marca 2024 r., Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat kapitałowo – odsetkowych (w walucie PLN oraz CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie). Przedmiotowa sprawa dotyczy wzorca umownego – kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat z 2008 r. Na uwagę zasługuje fakt, że kredyt został przedterminowo spłacony …

Nieważność spłaconej umowy NORDEA – HABITAT z kursem negocjowanym Read More »

Prawomocne wstrzymanie spłaty kredytu w sprawie umowy EKSTRALOKUM

Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 21 lutego 2024 r., w sprawie I ACz 2095/23, oddalił zażalenie banku Santander Bank Polska S.A., na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie spłaty rat kredytu w toku postępowania sądowego. Sprawa dotyczy kredytu mieszkaniowego EKSTRALOKUM zawartego z ówczesnym bankiem Kredyt Bank S.A. Wydane postanowienie jest prawomocne. Kredytobiorcy …

Prawomocne wstrzymanie spłaty kredytu w sprawie umowy EKSTRALOKUM Read More »

Ugoda z bankiem a unieważnienie kredytu frankowego

Z uwagi na korzystne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, coraz częściej banki nakłaniają kredytobiorców do rozwiązania sprawy kredytu frankowego w sposób ugodowy. Czy takie rozwiązanie opłaca się frankowiczom? Unieważnienie kredytu frankowego – jakie korzyści dla frankowicza? Na dzień dzisiejszy znakomita część spraw o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego kończy się …

Ugoda z bankiem a unieważnienie kredytu frankowego Read More »

Spłata kredytu frankowego a przedawnienie roszczeń

W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie, jakie są szanse na odzyskanie pieniędzy przy spłacie kredytu frankowego, w tym jak wygląda kwestia przedawnienia nadpłaconych pieniędzy. Spłacony kredyt frankowy a pozew o zapłatę Wielu kredytobiorców nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż spłata kredytu frankowego kilka czy kilkanaście lat temu nie zamyka drogi sądowej w walce z …

Spłata kredytu frankowego a przedawnienie roszczeń Read More »