unieważnienie kredytu euro raiffeisen

Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Raiffeisen

Postanowieniem z dnia 11 marca 2024 r., w sprawie I ACz 2084/23, Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie banku Raiffeisen Bank International  Aktiengesellschaft, na postanowienie Sądu I Instancji (Sądu Okręgowego w Poznaniu), które dotyczyło zawieszenia spłaty rat kapitałowo – odsetkowych na czas trwania procesu. Przedmiotowa sprawa dotyczy unieważnienia kredytu EURO zawartego w 2009 r. z ówczesnym bankiem …

Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Raiffeisen Read More »