oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego

Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego

Art. 45 ust. 5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wprowadza granicę czasową dla skorzystania przez kredytobiorcę z uprawnienia sankcji kredytu darmowego (złożenia skutecznego prawnie oświadczenia). W tym zakresie ustawa wskazuje, że możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.  Termin na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego a […]

Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego Read More »

Sankcja kredytu darmowego – jak odzyskać pieniądze?

Sankcja kredytu darmowego oznacza pozbawienie kredytodawcy przychodów z tytułu określonego kredytu konsumenckiego, czyli utraty zarobku planowanego w ramach zawartej transakcji. Niniejszy artykuł zawiera podstawowe informacje związane z sankcją kredytu darmowego. W jakich sytuacjach można skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim jednoznacznie wskazują, że naruszenie przez

Sankcja kredytu darmowego – jak odzyskać pieniądze? Read More »