odzyskanie pieniędzy od banku

Unieważnienie kredytu w EURO Raiffeisen (Polbank EFG)

Artykuł przedstawia analizę kredytu hipotecznego EURO zawartego z EFG Eurobank ERGASIAS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (obecnie: Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft) pod kątem możliwości unieważnienia niniejszej umowy. Pozew o unieważnienie kredytu w EURO – kredyt hipoteczny Polbank EFG Wzorzec umowny – kredyt hipoteczny zawierany z nieistniejącym już bankiem EFG Eurobank ERGASIAS S.A. Spółka Akcyjna Oddział …

Unieważnienie kredytu w EURO Raiffeisen (Polbank EFG) Read More »

Ugoda z bankiem a unieważnienie kredytu frankowego

Z uwagi na korzystne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, coraz częściej banki nakłaniają kredytobiorców do rozwiązania sprawy kredytu frankowego w sposób ugodowy. Czy takie rozwiązanie opłaca się frankowiczom? Unieważnienie kredytu frankowego – jakie korzyści dla frankowicza? Na dzień dzisiejszy znakomita część spraw o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego kończy się …

Ugoda z bankiem a unieważnienie kredytu frankowego Read More »

Spłata kredytu frankowego a przedawnienie roszczeń

W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie, jakie są szanse na odzyskanie pieniędzy przy spłacie kredytu frankowego, w tym jak wygląda kwestia przedawnienia nadpłaconych pieniędzy. Spłacony kredyt frankowy a pozew o zapłatę Wielu kredytobiorców nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż spłata kredytu frankowego kilka czy kilkanaście lat temu nie zamyka drogi sądowej w walce z …

Spłata kredytu frankowego a przedawnienie roszczeń Read More »