Zmiana niekorzystnej decyzji ZUS w trybie autokontroli

Decyzją z dnia 28 lutego 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu działając w trybie autokontroli zmienił niekorzystną dla płatnika składek (Klienta Kancelarii) decyzję i przyjął, że jeden z pracowników płatnika składek w wyznaczonym okresie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu).

Wyżej wskazaną decyzję organ rentowy podjął na skutek interwencji Kancelarii, dodatkowym wyjaśnieniom i odpowiedniemu uzupełnieniu materiału dowodowego w sprawie. Dzięki ww. rozstrzygnięciu strony potwierdziły, że obowiązki i prawa wynikające z umowy o pracę były rzeczywiście wykonywane. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *