Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Nordea Habitat z 2010 r.   

W toku postępowania sądowego Sąd Okręgowy w Łodzi, w sprawie I C 2712/23 z powództwa kredytobiorców o unieważnienie kredytu EURO (wzorzec kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2010 r.), postanowieniem z dnia 16 lutego 2024 r. zabezpieczył powództwo poprzez zawieszenie obowiązku dalszej spłaty kredytu przez kredytobiorców. Na uwagę zasługuje fakt, że mamy w niniejszej sprawie do czynienia […]

Wstrzymanie spłaty kredytu EURO – Nordea Habitat z 2010 r.    Read More »