Procedura wydania warunków zabudowy a uchwalenie miejscowego planu

Bardzo częstą sytuacją jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji gdy trwa procedura wydania warunków zabudowy. Artykuł odpowiada na pytanie co dzieje się z postępowaniem o wydanie warunków zabudowy w momencie uchwalenie wspomnianego planu. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sformalizowanym i długi procesem. Organ wykonawczy gminy zobowiązany […]

Procedura wydania warunków zabudowy a uchwalenie miejscowego planu Read More »