Spłacony kredyt EURO nieważny – wygrana z mBank S.A.

Wyrokiem z dnia 1 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy dochodzone pozwem kwoty (wyrażone w walucie EURO) wraz z kosztami postępowania sądowego. Sprawa dotyczy umowy kredytowej EURO z 2010 r. zawartej z BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.), która to umowa została przedterminowo spłacona w całości. Pomimo […]

Spłacony kredyt EURO nieważny – wygrana z mBank S.A. Read More »