sankcja kredytu darmowego

Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego

Art. 45 ust. 5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wprowadza granicę czasową dla skorzystania przez kredytobiorcę z uprawnienia sankcji kredytu darmowego (złożenia skutecznego prawnie oświadczenia). W tym zakresie ustawa wskazuje, że możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.  Termin na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego a […]

Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego Read More »

Odsetki od prowizji a sankcja kredytu darmowego

Bardzo częstą praktyką banków oraz parabanków jest naliczanie odsetek nie tylko od udostępnionej kwoty kredytu/pożyczki, ale także od pozaodsetkowych kosztów kredytów takich jak prowizja czy składki ubezpieczeniowe. W niniejszym artykule pochylamy się nad zagadnieniem prawidłowości naliczania odsetek od prowizji, w tym czy praktyka taka może być podstawą do skorzystania przez konsumenta z sankcji kredytu darmowego.

Odsetki od prowizji a sankcja kredytu darmowego Read More »

Skutki sankcji kredytu darmowego – czyli o darmowym kredycie słów kilka

W niniejszym artykule opisujemy, jakie są skutki prawne zastosowania tzw. sankcji kredytu darmowego, której istota sprowadza się do przekształcenia umowy kredytowej na skutek złożonego przez kredytobiorcę oświadczenia w darmowy kredyt (pożyczkę). Zastosowanie sankcji kredytu darmowego Co do zasady sankcja kredytu darmowego dotyczy umów kredytu konsumenckiego do kwoty 255.550,00 PLN, które nie są zabezpieczone hipoteką. Omawiana

Skutki sankcji kredytu darmowego – czyli o darmowym kredycie słów kilka Read More »

Sankcja kredytu darmowego – jak odzyskać pieniądze?

Sankcja kredytu darmowego oznacza pozbawienie kredytodawcy przychodów z tytułu określonego kredytu konsumenckiego, czyli utraty zarobku planowanego w ramach zawartej transakcji. Niniejszy artykuł zawiera podstawowe informacje związane z sankcją kredytu darmowego. W jakich sytuacjach można skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim jednoznacznie wskazują, że naruszenie przez

Sankcja kredytu darmowego – jak odzyskać pieniądze? Read More »