Umorzenie postępowania upadłościowego a ponowny wniosek

Artykuł dotyczy problematyki ponownego wniosku o ogłoszenie upadłości, w sytuacji umorzenia postępowania upadłościowego. Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej Podstawowym warunkiem wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest stwierdzenie wystąpienia u dłużnika stanu niewypłacalności. Aby do niego doszło, dłużnik musi utracić płynność finansową, która wiąże się z brakiem możliwości spłaty swoich wierzycieli. Niewypłacalność dłużnika jest podstawową […]

Umorzenie postępowania upadłościowego a ponowny wniosek Read More »