Skutki sankcji kredytu darmowego – czyli o darmowym kredycie słów kilka

W niniejszym artykule opisujemy, jakie są skutki prawne zastosowania tzw. sankcji kredytu darmowego, której istota sprowadza się do przekształcenia umowy kredytowej na skutek złożonego przez kredytobiorcę oświadczenia w darmowy kredyt (pożyczkę). Zastosowanie sankcji kredytu darmowego Co do zasady sankcja kredytu darmowego dotyczy umów kredytu konsumenckiego do kwoty 255.550,00 PLN, które nie są zabezpieczone hipoteką. Omawiana […]

Skutki sankcji kredytu darmowego – czyli o darmowym kredycie słów kilka Read More »