Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego

Art. 45 ust. 5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wprowadza granicę czasową dla skorzystania przez kredytobiorcę z uprawnienia sankcji kredytu darmowego (złożenia skutecznego prawnie oświadczenia). W tym zakresie ustawa wskazuje, że możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.  Termin na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego a […]

Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego Read More »