Przeznaczenie nieruchomości na drogę wewnętrzną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

W toku procedury planistycznej prowadzonej przez Gminę, częstym problemem jest przeznaczenie części ich nieruchomości na drogi wewnętrzne. Droga wewnętrzna w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie części nieruchomości na drogi wewnętrzne może być zasadnym i pożądanym przez mieszańców Gminy rozstrzygnięciem, którzy są obejmowani nowym miejscowym planem, jednakże w większości przypadków rodzi to spore komplikacje w zagospodarowaniu …

Przeznaczenie nieruchomości na drogę wewnętrzną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Read More »